Language

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
Phụ trách kiểm toán nội bộ hệ thống các bệnh viện đa khoa Tâm Trí:
- Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán, hồ sơ pháp lý của công ty theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan.
- Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Đánh giá sự phù hợp của các chính sách kế toán, lao động đã được sử dụng và các ước tính kế toán, nhân sự của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá cách trình bày tổng quát của báo cáo tài chính, báo cáo lao động.
- Kiểm tra và chỉ ra các thiếu sót cần khắc phục, có các đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán, nhân sự và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát sự tuân thủ các chính sách, điều lệ công ty.
- Hỗ trợ quản lý và hoàn thành các dự án đầu tư.
- Làm báo cáo kiểm toán kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

YÊU CẦU :
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán – kiểm toán, ưu tiên ứng viên có chứng nhận quốc tế về kế toán, kiểm toán. 
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, giải quyết vấn đề tốt.

Nơi làm việc: TP.HCM

Mức lương: Thỏa thuận

Loại hình công việc: toàn thời gian

Hạn nhận hồ sơ: 20/5/2022

Cấp bậc: Chuyên viên

Số lượng: 01

: 30/06/2022


Apply
Male   Female