Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

Demo việc dạy học bằng Công nghệ HoloLens trên Windows

Thứ bảy, 04/11/2017, 09:39 GMT+7

 

Nguồn : YouTube

 


admin
TAG: