Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

TIN TỨC

Thiết Bị Sinh Học Cho Bệnh Nhân Suy Thận  Giai Đoạn Cuối
07/04/2018

Thiết Bị Sinh Học Cho Bệnh Nhân Suy Thận Giai Đoạn Cuối

Bệnh suy thận giai đoạn cuối đang gia tăng ở Malaysia. Ước tính trên toàn quốc, số bệnh nhân suy thận sẽ tăng lên đến 10.208 vào năm 2020. 
Anatomy for Beginners Lesson 3 Digestion
06/04/2018

Anatomy for Beginners Lesson 3 Digestion

Anatomy for Beginners Lesson 3 Digestion

Anatomy for Beginners Lesson 2 Circulation
14/03/2018

Anatomy for Beginners Lesson 2 Circulation

Anatomy for Beginners Lesson 2 Circulation

Anatomy for Beginners - Lesson 1 - Movement
14/03/2018

Anatomy for Beginners - Lesson 1 - Movement

Anatomy for Beginners - Lesson 1 - Movement