Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

TIN TỨC

CÔNG NGHỆ IN TẾ BÀO SỐNG 3D
08/02/2018

CÔNG NGHỆ IN TẾ BÀO SỐNG 3D

Một số công nghệ được phát triển gần đây để in các vật thể có các tế bào sống bên trong chúng.
RUỘT VÀ NÃO BỘ
27/12/2017

RUỘT VÀ NÃO BỘ

RUỘT VÀ NÃO BỘ
Thực Tế Ảo Mở rộng trong Phòng Mổ
22/12/2017

Thực Tế Ảo Mở rộng trong Phòng Mổ

Thực Tế Ảo Mở rộng trong Phòng Mổ
CALIFORNIA CẢNH BÁO NHỮNG RỦI RO GÂY HẠI SỨC KHỎE  KHI SỬ DỤNG ĐTDĐ
20/12/2017

CALIFORNIA CẢNH BÁO NHỮNG RỦI RO GÂY HẠI SỨC KHỎE KHI SỬ DỤNG ĐTDĐ

CALIFORNIA CẢNH BÁO NHỮNG RỦI RO GÂY HẠI SỨC KHỎE KHI SỬ DỤNG ĐTDĐ
Hóa chất nào đang đầu độc bữa ăn người Việt năm 2017
14/12/2017

Hóa chất nào đang đầu độc bữa ăn người Việt năm 2017

Hóa chất nào đang đầu độc bữa ăn người Việt năm 2017