Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

TIN TỨC

YOU VR - Đào tạo Y khoa bằng Thực tế ảo - HTC Vive
04/11/2017

YOU VR - Đào tạo Y khoa bằng Thực tế ảo - HTC Vive

YOU VR - Virtual Reality Medical Training - HTC Vive
Demo việc dạy học bằng Công nghệ HoloLens trên Windows
04/11/2017

Demo việc dạy học bằng Công nghệ HoloLens trên Windows

Windows Holographic Hololens Teaching Demo
Cải tiến ngành giáo dục y khoa với Microsoft HoloLens
04/11/2017

Cải tiến ngành giáo dục y khoa với Microsoft HoloLens

Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens
Microsoft HoloLens
04/11/2017

Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens
Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa
03/11/2017

Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa

Medical 3D Holograms