Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

TIN TỨC

Công nghệ Thực tế ảo Holograms
03/11/2017

Công nghệ Thực tế ảo Holograms

Holographic Augmented Reality

 

 

Công nghệ Holograms tăng thêm một chiều cho việc dạy học
03/11/2017

Công nghệ Holograms tăng thêm một chiều cho việc dạy học

Holograms Add Dimension to Learning

Health A - Z
03/11/2017

Health A - Z

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/common-topics
Xét nghiệm và Quy Trình Y Khoa
02/11/2017

Xét nghiệm và Quy Trình Y Khoa

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures
BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT 80% DO DI TRUYỀN
15/10/2017

BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT 80% DO DI TRUYỀN

Có tới bốn trong số năm trường hợp mắc bệnh tâm thần phân liệt là do gen di truyền từ cha mẹ của đứa trẻ.