Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

Video

Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa
03/11/2017

Công nghệ Holograms 3D trong Y khoa

Medical 3D Holograms
Công nghệ Holograms Tương tác thời gian thực
03/11/2017

Công nghệ Holograms Tương tác thời gian thực

Interactive Live Holography
Công nghệ Thực tế ảo Holograms
03/11/2017

Công nghệ Thực tế ảo Holograms

Holographic Augmented Reality

 

 

Công nghệ Holograms tăng thêm một chiều cho việc dạy học
03/11/2017

Công nghệ Holograms tăng thêm một chiều cho việc dạy học

Holograms Add Dimension to Learning