Language
Giới thiệu về chúng tôi
banner

Hospital System

Tam Tri Da Nang General Hospital

Tam Tri Da Nang General Hospital

64 CMT8, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Tam Tri Nha Trang General Hospital

Tam Tri Nha Trang General Hospital

57-59 Cao Thang Street, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Tam Tri Sai Gon General Hospital

Tam Tri Sai Gon Hospital

171/3, Truong Chinh Street, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Tam Tri Dong Thap General Hospital

TAM TRI DONGTHAP GENERAL HOSPITAL

No.700, Highway 30, My Tan commune, Cao Lanh - Dong Thap City
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Hồng Ngự

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Hồng Ngự

Số 12 - Nguyễn Tất Thành - An Thạnh - TP.Hồng Ngự - Đồng Tháp