Language
banner

News

Microsoft Hololens Newest Competitor  Meta 2
13/11/2017

Microsoft Hololens Newest Competitor Meta 2

Microsoft Hololens Newest Competitor  Meta 2
CreatingtheSmartLaboratoryToolsoftheFuture CharlesFracchi TEDxBeaconStreet
13/11/2017

CreatingtheSmartLaboratoryToolsoftheFuture CharlesFracchi TEDxBeaconStreet

CreatingtheSmartLaboratoryToolsoftheFuture CharlesFracchi TEDxBeaconStreet
KHÔNG NHẬN RA 5 MÙI NÀY BẠN CÓ NGUY CƠ MẮC CHỨNG SA SÚT TRÍ TUỆ
13/11/2017

KHÔNG NHẬN RA 5 MÙI NÀY BẠN CÓ NGUY CƠ MẮC CHỨNG SA SÚT TRÍ TUỆ

KHÔNG NHẬN RA 5 MÙI NÀY BẠN CÓ NGUY CƠ MẮC CHỨNG SA SÚT TRÍ TUỆ
THIẾT BỊ KÊNH DẪN VI LƯU TRONG THỬ NGHIỆM HÓA TRỊ KHỐI U
10/11/2017

THIẾT BỊ KÊNH DẪN VI LƯU TRONG THỬ NGHIỆM HÓA TRỊ KHỐI U

THIẾT BỊ KÊNH DẪN VI LƯU TRONG THỬ NGHIỆM HÓA TRỊ KHỐI U
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG SỰ KIỆN TRANSFORM 2017  CỦA MAYO CLINIC
04/11/2017

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG SỰ KIỆN TRANSFORM 2017 CỦA MAYO CLINIC

Sự kiện Transform 2017 được tổ chức cách đây vài tuần, là Hội nghị đổi mới chăm sóc sức khỏe hằng năm lần thứ 10 do Trung tâm Y tế Mayo Clinic (CFI - Mayo Clinic Center for Innovation) tổ chức. 
YOU VR - Virtual Reality Medical Training - HTC Vive
04/11/2017

YOU VR - Virtual Reality Medical Training - HTC Vive

YOU VR - Virtual Reality Medical Training - HTC Vive
Windows Holographic Hololens Teaching Demo Build 2015
04/11/2017

Windows Holographic Hololens Teaching Demo Build 2015

Windows Holographic Hololens Teaching Demo Build 2015
Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens
04/11/2017

Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens

Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens
Microsoft HoloLens
04/11/2017

Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens
MEDICAL 3D HOLOGRAMS
03/11/2017

MEDICAL 3D HOLOGRAMS

MEDICAL 3D HOLOGRAMS