Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

Cải tiến ngành giáo dục y khoa với Microsoft HoloLens

Thứ bảy, 04/11/2017, 09:32 GMT+7

 

Nguồn : YouTube

 


admin
TAG: