Language
banner

Policy - Welfare

CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC PHÍ

CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC PHÍ

Công ty quy định mức Công tác phí cụ thể cho từng cấp Nhân viên, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng ...

View More
CHÍNH SÁCH Chăm sóc sức khỏe

CHÍNH SÁCH Chăm sóc sức khỏe

Ngoài 2 loại hình Bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH), Công ty còn thanh toán 100% chi phí viện phí cho công nhân...

View More
CHÍNH SÁCH nghỉ mát

CHÍNH SÁCH nghỉ mát

Hàng năm, Công ty sẽ tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho tất cả CBCNV và người thân trong công ty ...

View More
CHÍNH SÁCH khen thưởng

CHÍNH SÁCH khen thưởng

Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân...

View More