Language
banner

News

Chào Mừng Đoàn Project Outreach International Child Health Canada
28/05/2018

Chào Mừng Đoàn Project Outreach International Child Health Canada

Chào Mừng Đoàn Project Outreach International Child Health Canada
Thiết Bị Sinh Học Cho Bệnh Nhân Suy Thận  Giai Đoạn Cuối
07/04/2018

Thiết Bị Sinh Học Cho Bệnh Nhân Suy Thận Giai Đoạn Cuối

Bệnh suy thận giai đoạn cuối đang gia tăng ở Malaysia. Ước tính trên toàn quốc, số bệnh nhân suy thận sẽ tăng lên đến 10.208 vào năm 2020. 
Anatomy for Beginners Lesson 3 Digestion
06/04/2018

Anatomy for Beginners Lesson 3 Digestion

Anatomy for Beginners Lesson 3 Digestion

Anatomy for Beginners Lesson 2 Circulation vi 1
14/03/2018

Anatomy for Beginners Lesson 2 Circulation vi 1

Anatomy for Beginners Lesson 2 Circulation vi 1

Anatomy for Beginners - Lesson 1 - Movement_vi
14/03/2018

Anatomy for Beginners - Lesson 1 - Movement_vi

Anatomy for Beginners - Lesson 1 - Movement_vi
TÚI PHẪU THUẬT DI ĐỘNG
05/03/2018

TÚI PHẪU THUẬT DI ĐỘNG

TÚI PHẪU THUẬT DI ĐỘNG

CÔNG NGHỆ IN TẾ BÀO SỐNG 3D
08/02/2018

CÔNG NGHỆ IN TẾ BÀO SỐNG 3D

Một số công nghệ được phát triển gần đây để in các vật thể có các tế bào sống bên trong chúng.