Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

Cổ Đông

Thông tin Cổ Đông

Thông tin Cổ Đông

TMMC health care là một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe tích hợp cung cấp dịch vụ y tế, quản lý bệnh viện và các giải pháp chăm sóc sức khỏe với mạng mở rộng của các bệnh viện và điều hành phòng khám đa khoa trên khắp Việt Nam.
Xem thêm
Báo cáo Tài chính

Báo cáo Tài chính

Ngày càng có nhiều những nhà đầu tư đến với thị trường y khoa Việt Nam và các nước trong khu vực; để phát triển bền vững, các bệnh viện, phòng khám hay những tập đoàn y khoa cần phải được định vị một cách rõ ràng. TMMC Healthcare mang đến những giải pháp linh hoạt trong quản lý bệnh viện và những dịch vụ tư vấn y tế để giúp khách hàng có thể có một vị trí vững chắc.
Xem thêm
Liên hệ Nhà đầu tư

Liên hệ Nhà đầu tư

TMMC health care là một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe tích hợp cung cấp dịch vụ y tế, quản lý bệnh viện và các giải pháp chăm sóc sức khỏe với mạng mở rộng của các bệnh viện và điều hành phòng khám đa khoa trên khắp Việt Nam.
Xem thêm