Ngôn ngữ

TMMC HEALTH CARE

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng

banner

Thông tin tuyển dụng

Tại Bệnh viện TÂM TRÍ các bác sĩ sẽ được làm việc trong môi trường làm việc năng động. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị và hội thảo quy mô trong và ngoài nước nhằm giúp các Bác sĩ có điều kiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề chuyên môn và có cơ hội giao lưu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp... với các Bác sĩ nước ngoài.
Vị trí tuyển dụng Thời hạn nộp hồ sơ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - HÀNH CHÍNH PHIÊN DỊCH 28/07/2024
QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC 09/11/2022
KẾ TOÁN TỔNG HỢP 30/10/2022
PHÂN TÍCH KINH DOANH 31/10/2022
TÀI XẾ 15/01/2023
LỄ TÂN, HÀNH CHÍNH 20/08/2022